D Programlama Dili – Programlama dersleri ve D referansı
Ali Çehreli

deyim: [statement], ifadelerin işletilmelerini ve sıralarını etkileyen program yapısı
ifade: [expression], programın değer oluşturan veya yan etki üreten bir bölümü
ilklemek: [initialize], ilk değerini vermek
işleç: [operator], bir veya daha fazla ifadeyle iş yapan özel işaret (+, -, =, [], vs.)
... bütün sözlükİngilizce Kaynaklar


Diğer
Üçlü İşleç ?:

?: işleci, temelde bir if-else deyimi gibi çalışır:

if (/* koşul */) {
  /* doğruluk işlemleri */

} else {
  /* doğru olmama işlemleri */
}

if deyimi, koşul doğru olduğunda doğruluk işlemlerini, aksi durumda diğer işlemleri işletir. Hatırlarsanız, if bir deyimdir ve bu yüzden kendi değeri yoktur; tek etkisi, programın işleyişini etkilemesidir.

?: işleci ise bir ifadedir ve if-else ile aynı işi, ama bir değer üretecek şekilde gerçekleştirir. Yukarıdaki kodu ?: kullanarak şöyle yazabiliriz (bölüm açıklamalarını kısaltarak gösteriyorum):

/* koşul */ ? /* doğruluk işlemi */ : /* doğru olmama işlemi */

?: işleci üç bölümündeki üç ifade yüzünden üçlü işleç olarak adlandırılır.

Bu işlecin değeri; koşula bağlı olarak ya doğruluk işleminin, ya da doğru olmama işleminin değeridir. İfade olduğu için, ifadelerin kullanılabildiği her yerde kullanılabilir.

Aşağıdaki örneklerde aynı işi hem ?: işleci ile, hem de if deyimi ile gerçekleştireceğim. ?: işlecinin bu örneklerdeki gibi durumlarda çok daha kısa olduğunu göreceksiniz.

Bu örneklerden görüldüğü gibi kod ?: işleci ile çok daha kısa olmaktadır.

Üçlü işlecin türü

?: işlecinin değeri denetlenen koşula bağlı olarak ya doğruluk ifadesinin ya da doğru olmama ifadesinin değeridir. Bu iki ifadenin ortak bir türlerinin bulunması şarttır.

Ortak tür, oldukça karmaşık bir yöntemle ve iki tür arasındaki tür dönüşümü ve türeme ilişkilerine de bağlı olarak seçilir. Ek olarak, ortak türün çeşidi ya sol değerdir ya da sağ değer. Bu kavramları ilerideki bölümlerde göreceğiz.

Şimdilik, ortak türü açıkça tür dönüşümü gerektirmeden her iki değeri de tutabilen bir tür olarak kabul edin. Örneğin, int ve long türleri için ortak bir tür vardır çünkü her ikisi de long türü ile ifade edilebilir. Öte yandan, int ve string türlerinin ortak bir türü yoktur çünkü ikisi de diğerine otomatik olarak dönüşemez.

Hatırlarsanız, bir ifadenin türü typeof ve .stringof ile öğrenilebilir. Bu yöntem üçlü ifade için seçilen ortak türü öğrenmek için de kullanılabilir:

  int i;
  double d;

  auto sonuç = birKoşul ? i : d;
  writeln(typeof(sonuç).stringof);

double türü int değerlerini ifade edebildiğinden (ve bunun tersi doğru olmadığından), yukarıdaki üçlü ifadenin türü double olarak seçilmiştir:

double

Geçerli olmayan bir örnek olarak bir forum sitesinin oluşturduğu bir mesaja bakalım. Bağlı olan kullanıcı sayısı 1 olduğunda mesaj "Tek" kelimesi ile yazılsın: "Tek kullanıcı bağlı". Kullanıcı sayısı 1'den farklı olduğunda ise rakamla gösterilsin: "3 kullanıcı bağlı".

"Tek" ve 3 arasındaki seçim ?: işleciyle doğrudan yapılamaz:

  writeln((adet == 1) ? "Tek" : adet,  // ← derleme HATASI
      " kullanıcı bağlı");

Ne yazık ki o kod yasal değildir çünkü koşul sonucunda seçilecek iki ifadenin ortak türü yoktur: "Tek" bir string olduğu halde, adet bir int'tir.

Çözüm olarak adet'i de string'e dönüştürebiliriz. std.conv modülünde bulunan to!string işlevi kendisine verilen ifadenin string karşılığını üretir:

import std.conv;
// ...
  writeln((adet == 1) ? "Tek" : to!string(adet),
      " kullanıcı bağlı");

Bu durumda ?: işlecinin her iki ifadesi de string olduğundan kod hatasız olarak derlenir ve çalışır.

Problem

Program kullanıcıdan bir tamsayı değer alsın; bu değerin sıfırdan küçük olması zararda olmak, sıfırdan büyük olması da kazançlı olmak anlamına gelsin.

Program verilen değere göre sonu "zarardasınız" veya "kazançlısınız" ile biten bir mesaj yazdırsın. Örneğin "100 lira zarardasınız" veya "70 lira kazançlısınız". Daha uygun görseniz bile bu bölümle ilgili olabilmesi için if koşulunu kullanmayın.