D.ershane Çözümleri Ddili.org

Üçlü İşleç ?:

Soruda istendiği için ?: işlecini kullanıyoruz; siz burada if deyiminin daha kullanışlı olduğunu düşünebilirsiniz. Dikkat ederseniz, bu çözümde iki tane ?: işleci kullanılmaktadır:

import std.stdio;

void main() {
  write("Lütfen net miktarı girin: ");

  int net;
  readf(" %s", &net);

  writeln(net < 0 ? -net : net, " lira ",
      net < 0 ? "zarardasınız" : "kazançlısınız");
}

Program sıfır değeri için bile "kazançlısınız" yazmaktadır. Programı değiştirerek daha uygun bir mesaj yazmasını sağlayın.