D Programlama Dili – Programlama dersleri ve D referansı
Ali Çehreli

açıklama satırı: [comment], programı açıklamak için programın içine yazılan satır
işlev: [function], programdaki bir kaç adımı bir araya getiren program parçası
parametre: [parameter], işleve işini yapması için verilen bilgi
... bütün sözlükİngilizce Kaynaklar


Diğer
writeln ve write

Bundan önceki bölümde, yazdırılmak istenen dizginin writeln'e parantez içinde verildiğini gördük.

Programda writeln gibi iş yapan birimlere işlev, o işlevlerin işlerini yaparken kullanacakları bilgilere de parametre adı verilir. Parametreler işlevlere parantez içinde verilirler.

writeln satıra yazdırmak için bir seferde birden fazla parametre alabilir. Parametrelerin birbirleriyle karışmalarını önlemek için aralarında virgül kullanılır.

import std.stdio;

void main() {
  writeln("Merhaba, Dünya!", "Merhaba, balıklar!");
}

Bazen, aynı satıra yazdırılacak olan bütün bilgi writeln'e hep birden parametre olarak geçirilebilecek şekilde hazır bulunmayabilir. Böyle durumlarda satırın baş tarafları write ile parça parça oluşturulabilir ve satırdaki en sonuncu bilgi writeln ile yazdırılabilir.

writeln yazdıklarının sonunda yeni bir satıra geçer, write aynı satırda kalır:

import std.stdio;

void main() {
  // Önce elimizde hazır bulunan bilgiyi yazdırıyor olalım:
  write("Merhaba");

  // ... arada başka işlemlerin yapıldığını varsayalım ...

  write("dünya!");

  // ve en sonunda:
  writeln();
}

writeln'i parametresiz kullanmak, satırın sonlanmasını sağlar.

Başlarında // karakterleri bulunan satırlara açıklama satırı adı verilir. Bu satırlar programa dahil değildirler; programın bilgisayara yaptıracağı işleri etkilemezler. Tek amaçları, belirli noktalarda ne yapılmak istendiğini programı daha sonra okuyacak olan kişilere açıklamaktır.

Problemler
 1. Buradaki programların ikisi de dizgileri aralarında boşluk olmadan birbirlerine yapışık olarak yazdırıyorlar; bu sorunu giderin
 2. write'ı da birden fazla parametreyle çağırmayı deneyin