D.ershane Çözümleri Ddili.org

Üye İşlevler

 1. Azaltan işlev, eksi değerler nedeniyle daha karmaşık oluyor:
  struct GününSaati {
    // ...
  
    void azalt(in Süre süre) {
      int azalanDakika = süre.dakika % 60;
      int azalanSaat = süre.dakika / 60;
  
      dakika -= azalanDakika;
  
      if (dakika < 0) {
        dakika += 60;
        ++azalanSaat;
      }
  
      saat -= azalanSaat;
  
      if (saat < 0) {
        saat = 24 - (-saat % 24);
      }
    }
  
    // ...
  }
  
 2. toString'in programı çok daha kısa ve kullanışlı hale getirdiğini göreceksiniz. Karşılaştırma amacıyla, programın önceki halinde Toplantı nesnesini yazdıran işlevi tekrar göstermek istiyorum:
  void bilgiVer(in Toplantı toplantı) {
    bilgiVer(toplantı.başlangıç);
    write('-');
    bilgiVer(toplantı.bitiş);
  
    writef(" \"%s\" toplantısı (%s katılımcı)",
        toplantı.konu,
        toplantı.katılımcıSayısı);
  }
  

  Aşağıdaki programdaki Toplantı.toString ise kısaca şöyle yazılabiliyor:

    string toString() {
      return format("%s-%s \"%s\" toplantısı (%s katılımcı)",
             başlangıç, bitiş, konu, katılımcıSayısı);
    }
  

  Programın tamamı:

  import std.stdio;
  import std.string;
  
  struct Süre {
    int dakika;
  }
  
  struct GününSaati {
    int saat;
    int dakika;
  
    string toString() {
      return format("%02s:%02s", saat, dakika);
    }
  
    void ekle(in Süre süre) {
      dakika += süre.dakika;
  
      saat += dakika / 60;
      dakika %= 60;
      saat %= 24;
    }
  }
  
  struct Toplantı {
    string   konu;
    int    katılımcıSayısı;
    GününSaati başlangıç;
    GününSaati bitiş;
  
    string toString() {
      return format("%s-%s \"%s\" toplantısı (%s katılımcı)",
             başlangıç, bitiş, konu, katılımcıSayısı);
    }
  }
  
  struct Yemek {
    GününSaati zaman;
    string   adres;
  
    string toString() {
      GününSaati bitiş = zaman;
      bitiş.ekle(Süre(90));
  
      return format("%s-%s Yemek, Yer: %s",
             zaman, bitiş, adres);
    }
  }
  
  struct GünlükPlan {
    Toplantı sabahToplantısı;
    Yemek  öğleYemeği;
    Toplantı akşamToplantısı;
  
    string toString() {
      return format("%s\n%s\n%s",
             sabahToplantısı,
             öğleYemeği,
             akşamToplantısı);
    }
  }
  
  void main() {
    auto geziToplantısı = Toplantı("Bisiklet gezisi", 4,
                    GününSaati(10, 30),
                    GününSaati(11, 45));
  
    auto öğleYemeği = Yemek(GününSaati(12, 30), "Taksim");
  
    auto bütçeToplantısı = Toplantı("Bütçe", 8,
                    GününSaati(15, 30),
                    GününSaati(17, 30));
  
    auto bugününPlanı = GünlükPlan(geziToplantısı,
                    öğleYemeği,
                    bütçeToplantısı);
  
    writeln(bugününPlanı);
    writeln();
  }
  

  Programın çıktısı da eski halinin aynısı:

  10:30-11:45 "Bisiklet gezisi" toplantısı (4 katılımcı)
  12:30-14:00 Yemek, Yer: Taksim
  15:30-17:30 "Bütçe" toplantısı (8 katılımcı)