D.ershane Çözümleri Ddili.org

İşlev Yükleme

Daha önce yazılan bilgiVer işlevlerinden yararlanan iki yüklemesi şöyle yazılabilir:

void bilgiVer(in Yemek yemek) {
  bilgiVer(yemek.zaman);
  write('-');
  bilgiVer(zamanEkle(yemek.zaman, GününSaati(1, 30)));

  write(" Yemek, Yer: ", yemek.adres);
}

void bilgiVer(in GünlükPlan plan) {
  bilgiVer(plan.sabahToplantısı);
  writeln();
  bilgiVer(plan.öğleYemeği);
  writeln();
  bilgiVer(plan.akşamToplantısı);
}

Bütün bu türleri kullanan programın tamamı:

import std.stdio;

struct GününSaati {
  int saat;
  int dakika;
}

void bilgiVer(in GününSaati zaman) {
  writef("%02s:%02s", zaman.saat, zaman.dakika);
}

GününSaati zamanEkle(in GününSaati başlangıç,
           in GününSaati eklenecek) {
  GününSaati sonuç;

  sonuç.dakika = başlangıç.dakika + eklenecek.dakika;
  sonuç.saat = başlangıç.saat + eklenecek.saat;
  sonuç.saat += sonuç.dakika / 60;

  sonuç.dakika %= 60;
  sonuç.saat %= 24;

  return sonuç;
}

struct Toplantı {
  string   konu;
  int    katılımcıSayısı;
  GününSaati başlangıç;
  GününSaati bitiş;
}

void bilgiVer(in Toplantı toplantı) {
  bilgiVer(toplantı.başlangıç);
  write('-');
  bilgiVer(toplantı.bitiş);

  writef(" \"%s\" toplantısı (%s katılımcı)",
      toplantı.konu,
      toplantı.katılımcıSayısı);
}

struct Yemek {
  GününSaati zaman;
  string   adres;
}

void bilgiVer(in Yemek yemek) {
  bilgiVer(yemek.zaman);
  write('-');
  bilgiVer(zamanEkle(yemek.zaman, GününSaati(1, 30)));

  write(" Yemek, Yer: ", yemek.adres);
}

struct GünlükPlan {
  Toplantı sabahToplantısı;
  Yemek  öğleYemeği;
  Toplantı akşamToplantısı;
}

void bilgiVer(in GünlükPlan plan) {
  bilgiVer(plan.sabahToplantısı);
  writeln();
  bilgiVer(plan.öğleYemeği);
  writeln();
  bilgiVer(plan.akşamToplantısı);
}

void main() {
  immutable geziToplantısı = Toplantı("Bisiklet gezisi", 4,
                    GününSaati(10, 30),
                    GününSaati(11, 45));

  immutable öğleYemeği = Yemek(GününSaati(12, 30), "Taksim");

  immutable bütçeToplantısı = Toplantı("Bütçe", 8,
                     GününSaati(15, 30),
                     GününSaati(17, 30));

  immutable bugününPlanı = GünlükPlan(geziToplantısı,
                    öğleYemeği,
                    bütçeToplantısı);

  bilgiVer(bugününPlanı);
  writeln();
}

Yukarıdaki main, nesneler tanımlamak yerine yalnızca yapı hazır değerleri ile şöyle de yazılabilir:

void main() {
  bilgiVer(GünlükPlan(Toplantı("Bisiklet gezisi", 4,
                 GününSaati(10, 30),
                 GününSaati(11, 45)),

            Yemek(GününSaati(12, 30), "Taksim"),

            Toplantı("Bütçe", 8,
                 GününSaati(15, 30),
                 GününSaati(17, 30))));
  writeln();
}