D Programlama Dili – Programlama dersleri ve D referansı
Ali Çehreli

akım: [stream], nesnelerin art arda erişildiği giriş çıkış birimi
karakter: [character], 'a', '€', '\n', gibi en alt düzey metin parçası
standart çıkış: [standard output], program çıktısının normalde gönderildiği akım
standart giriş: [standard input], program girişinin normalde okunduğu akım
... bütün sözlükİngilizce Kaynaklar


Diğer
Standart Giriş ve Çıkış Akımları

Bizim ekran olarak algıladığımız çıkış, aslında D programının standart çıkışıdır. Standart çıkış karakter temellidir: yazdırılan bütün bilgi önce karakter karşılığına dönüştürülür ve ondan sonra art arda karakterler olarak standart çıkışa gönderilir. Önceki bölümlerde çıkışa gönderilen tamsayılar, örneğin öğrenci sayısı olan 100 değeri, ekrana aslında tamsayı 100 değeri olarak değil; 1, 0, ve 0 şeklinde üç karakter olarak gönderilmiştir.

Normalde klavye olarak algıladığımız standart giriş de bunun tersi olarak çalışır: bilgi art arda karakterler olarak gelir ve ondan sonra programda kullanılacak değerlere dönüştürülür. Örneğin girişten okunan 42 gibi bir değer, aslında 4 ve 2 karakterleri olarak okunur.

Bu dönüşümler bizim özel bir şey yapmamıza gerek olmadan, otomatik olarak gerçekleşirler.

Art arda gelen karakterler kavramına karakter akımı adı verilir. Bu tanıma uydukları için D programlarının standart girişi ve çıkışı birer karakter akımıdır. Standart giriş akımının ismi stdin, standart çıkış akımının ismi de stdout'tur.

Akımları kullanırken normalde akımın ismi, bir nokta, ve o akımla yapılacak işlem yazılır: akım.işlem gibi. Buna rağmen, çok kullanılan akımlar oldukları için, stdin ve stdout'un özellikle belirtilmeleri gerekmez.

Önceki bölümlerde kullandığımız writeln, aslında stdout.writeln'in kısaltmasıdır. Benzer şekilde, write da stdout.write'in kısaltmasıdır. Merhaba dünya programını böyle bir kısaltma kullanmadan şöyle de yazabiliriz:

import std.stdio;

void main() {
    stdout.writeln("Merhaba, Dünya!");
}
Problem

Yukarıdaki programda stdout'u yine writeln işlemiyle kullanın ama bir seferde birden fazla değişken yazdırın.