İngilizce Kaynaklar


Diğer
Emacs'e d-mode düzenleme modunu eklemek

Kurmak için:

 1. d-mode.el dosyasını şu adresten indirin:

  https://github.com/Emacs-D-Mode-Maintainers/Emacs-D-Mode/blob/master/d-mode.el

 2. İndirdiğiniz dosyayı Emacs'in lisp dosyaları için baktığı bir klasöre kopyalayın (root yetkisi gerekebilir!). Uygun klasörlerin listesini şu komutla görebilirsiniz:

  C-h v load-path

  Benim sistemimdeki kopyalama komutu şöyleydi:

  cp d-mode.el /usr/share/emacs/21.4/site-lisp
  
 3. Aslında d-mode.el'yi derlemek hız kazancı sağlayacaktır ama benim ortamımda da şu bilinen hatayı verdi:

  error: "`c-lang-defconst' must be used in a file"

  Eğer sizin ortamınızda çalışırsa Emacs'in içindeyken d-mode.el'yi derleyin:

  M-x byte-compile-file

  ve oluşan d-mode.elc dosyasını da site-lisp klasörüne kopyalayın.

  cp d-mode.elc /usr/share/emacs/21.4/site-lisp
  
 4. .emacs dosyanıza şu satırları ekleyin:

  (add-to-list 'auto-mode-alist '("\\.d\\'" . d-mode))
  (autoload 'd-mode "d-mode" "Major mode for D programs" t)
  

 5. Artık uzantısı .d olan dosyalar d-mode'da açılacaklardır. Emacs içindeyken d-mode'u kendiniz de şöyle başlatabilirsiniz:

  M-x d-mode