Forum: Diğer Konular RSS
Kodu okumama yardımcı olabilir misiniz?
mystery.c
Avatar
Salih Dinçer #1
Üye Ock 2012 tarihinden beri · 1926 mesaj · Konum: İstanbul
Grup üyelikleri: Üyeler
Profili göster · Bu konuya bağlantı
Konu adı: Kodu okumama yardımcı olabilir misiniz?
Merhaba,

Bu efsane kod anladığım kadarıyla sıkıştırılmış veri içeriyor. Ancak ana işlevi (main(t,_,a) char *a;) çok güzel kullanmış görünüyor. Öyle ki parametre alıyor ve recursive bir şekilde çalışıyor. Tabi bir yere kadar anladığımı sonra ipin ucunun kaçtığını itiraf etmeliyim...:)

#include <stdio.h>
 
main(t,_,a) char *a;
{return!0<t?t<3?main(-79,-13,a+main(-87,1-_,
main(-86, 0, a+1 )+a)):1,t<_?main(t+1, _, a ):3,main ( -94, -27+t, a
)&&t == 2 ?_<13 ?main ( 2, _+1, "%s %d %d\n" ):9:16:t<0?t<-72?main(_,
t,"@n'+,#'/*{}w+/w#cdnr/+,{}r/*de}+,/*{*+,/w{%+,/w#q#n+,/#{l,+,/n{n+\
,/+#n+,/#;#q#n+,/+k#;*+,/'r :'d*'3,}{w+K w'K:'+}e#';dq#'l q#'+d'K#!/\
+k#;q#'r}eKK#}w'r}eKK{nl]'/#;#q#n'){)#}w'){){nl]'/+#n';d}rw' i;# ){n\
l]!/n{n#'; r{#w'r nc{nl]'/#{l,+'K {rw' iK{;[{nl]'/w#q#\
n'wk nw' iwk{KK{nl]!/w{%'l##w#' i; :{nl]'/*{q#'ld;r'}{nlwb!/*de}'c \
;;{nl'-{}rw]'/+,}##'*}#nc,',#nw]'/+kd'+e}+;\
#'rdq#w! nr'/ ') }+}{rl#'{n' ')# }'+}##(!!/")
:t<-50?_==*a ?putchar(a[31]):main(-65,_,a+1):main((*a == '/')+t,_,a\
+1 ):0<t?main ( 2, 2 , "%s"):*a=='/'||main(0,main(-61,*a, "!ek;dc \
i@bK'(q)-[w]*%n+r3#l,{}:\nuwloca-O;m .vpbks,fxntdCeghiry"),a+1);}
Bilgi paylaştıkça bir bakmışız; kar topu olmuş ve çığ gibi üzerimize geliyor...:)
acehreli (Moderatör) #2
Kullanıcı başlığı: Ali Çehreli
Üye Haz 2009 tarihinden beri · 4643 mesaj
Grup üyelikleri: Genel Moderatörler, Üyeler
Profili göster · Bu konuya bağlantı
Ben anlayamam. Demek ki normalim. :-p Birisi şurada daha anlaşılır hale getirmiş:

  http://cboard.cprogramming.com/brief-history-cprogramming-…

Ali
Avatar
Salih Dinçer #3
Üye Ock 2012 tarihinden beri · 1926 mesaj · Konum: İstanbul
Grup üyelikleri: Üyeler
Profili göster · Bu konuya bağlantı
:)

Teşekkürler,

Ben de D'ye çevirmeye gayret ettim ama sanırım bu olmayacak çünkü bir kaç yerde hata veriyor:
import std.stdio;
 
void main(){
  yaz.writeln;
}
 
char yaz(char t, char v, char a) {
  if(!(0<t)) {
    if(t<3) {
      return yaz(-79, -13, a + 
               yaz(-87, 1-v,
                 yaz(-86, 0, a + 1) + a
               )
             );
    } else {
      return 1, t<v ? yaz(t+1, v, a)
                    : 3, yaz(-94, -27+t, a) &&
                      t == 2 ?
                      v < 13 ?
                        yaz(2, v+1, "%s %d %d\n") : 9 : 16 : 
                          t < 0 ?
                          t<-72 ?
                          yaz(v, t, "@n'+,#'/*{}w+/w#cdnr/+,{}r/*de}+,/*{*+,/w\
                                     {%+,/w#q#n+,/#{l,+,/n{n+,/+#n+,/#;#q#n+,/\
                                     +k#;*+,/'r :'d*'3,}{w+K w'K:'+}e#';dq#'l \
                                     q#'+d'K#!/+k#;q#'r}eKK#}w'r}eKK{nl]'/#;#q\
                                     #n'){)#}w'){){nl]'/+#n';d}rw' i;# ){nl]!/\
                                     n{n#'; r{#w'r nc{nl]'/#{l,+'K {rw' iK{;[{\
                                     nl]'/w#q#n'wk nw' iwk{KK{nl]!/w{%'l##w#' \
                                     i; :{nl]'/*{q#'ld;r'}{nlwb!/*de}'c ;;{nl'\
                                     -{}rw]'/+,}##'*}#nc,',#nw]'/+kd'+e}+;#'rd\
                                     q#w! nr'/ ') }+}{rl#'{n' ')# }'+}##(!!/") :
                          t < -50 ?
                          v == *a ?
                            putchar(a[31]) :
                            yaz(-65, v, a+1) :
                            yaz((*a == '/')+t, v, a+1) :
                            0 < t ?
                              yaz(2, 2, "%s") :
                              *a == '/' ||
                              yaz(0,
                                yaz(-61, *a, "!ek;dc i@bK'(q)-[w]*%n+r3#l,{}:\n\
                                              uwloca-O;m .vpbks,fxntdCeghiry")
                                     , a+1);
      }
   }
}
Gerçi nakledilen sitedeki mümkün görünüyor...
Bilgi paylaştıkça bir bakmışız; kar topu olmuş ve çığ gibi üzerimize geliyor...:)
acehreli (Moderatör) #4
Kullanıcı başlığı: Ali Çehreli
Üye Haz 2009 tarihinden beri · 4643 mesaj
Grup üyelikleri: Genel Moderatörler, Üyeler
Profili göster · Bu konuya bağlantı
Düşündüğümden kolay oldu:

/* Şu sayfadan D'ye uyarlanmıştır:
 
   http://cboard.cprogramming.com/brief-history-cprogramming-com/48490-lets-disect.html#post335902
 
*/
/*
 * christmas.c
 * a program that prints out the twelve days of chrismas
 *   in clear and obvious fashion
 *
 * adopted from the obfuscated version by Michael Bayne <mdb@go2net.com>
* and Paul Phillips <paulp@go2net.com>
*/
import std.stdio;
import std.string;
 
enum babble1 = "@n'+,#'/*{}w+/w#cdnr/+,{}r/*de}+,/*{*+,/w"
"{%+,/w#q#n+,/#{l+,/n{n+,/+#n+,/#;#q#n+,/+k#;*+,/'r :'d*'3,}"
"{w+K w'K:'+}e#';dq#'l q#'+d'K#!/+k#;q#'r}eKK#}w'r}eKK"
"{nl]'/#;#q#n'){)#}w'){){nl]'/+#n';d}rw' i;# ){nl]!/n{n#'; r{#w'r "
"nc{nl]'/#{l,+'K {rw' iK{;[{nl]'/w#q#n'wk nw' iwk{KK{nl]!/w"
"{%'l##w#' i; :{nl]'/*{q#'ld;r'}{nlwb!/*de}'c ;;{nl'-{}rw]'/+,}"
"##'*}#nc,',#nw]'/+kd'+e}+;#'rdq#w! nr'/ ') }+}{rl#'{n' ')#}'+}"
"##(!!/";
 
enum babble2 = "!ek;dc i@bK'(q)-[w]*%n+r3#l,{}:\nuwloca-"
"O;m .vpbks,fxntdCeghiry";
 
void main ()
{
    int arg1 = 1; /* C programının argc'si 1 diye */
    int arg2;
    immutable(char)* arg3;
 
    main_(arg1, arg2, arg3);
}
 
int main_(int arg1, int arg2, immutable(char)* arg3)
{
    /* if (!0 < arg1) { */
    if (arg1 > 1) {
        int rv;
 
        /* arg1 == 2, start printing day #arg2 */
        /* if (arg1 < 3) { */
        if (arg1 == 2) {
            int rv1, rv2;
 
            /* prints out 'On the ' */
            /* arg3 ignored, results in call to main(0, -86, babble1) */
            rv1 = main_(-86, 0, arg3 + 1);
 
            /* prints out the ordinal date (ie. tenth) */
            /* arg3 ignored, results in call to main(1-day, -87, babble1) */
            rv2 = main_(-87, 1 - arg2, rv1 + arg3);
 
            /* prints out 'day of Christmas my true love gave to me' */
            /* arg3 ignored, results in call to main(-13, -79, babble1) */
            main_(-79, -13, arg3 + rv2);
        } /* else 1; */
 
        /* here we stack up a bunch of calls to ourself in 'phrase printing'
           mode to print out each successive phrase (partridge in a pear tree,
           and, two turtle doves). each call prints out the successively
           previous phrase, and we keep recursing until we've made one call
           for each day */
        if (arg1 < arg2) {
            main_(arg1 + 1, arg2, arg3);
        } /* else 3; */
 
        /* this call causes us to print out the (-27 + arg1) th phrase in the
           phrase buffer, there are 26 phrases, so arg1 varies from 2 to 13 in
           order to print out each of the day's' gifts */
        /* arg3 ignored, results in call to main(-27 + arg1, -94, babble1) */
 
        rv = main_(-94, -27 + arg1, arg3);
 
        /* rv is always 16 (hence true). see below where we return 16 instead
           of advancing to the next day */
 
        /* we don't execute this on the stacked up recursive calls made above
           (where we pass in arg1 values from 3 to the number of the current
           day), but only on the primary call (where we passed in 2), because
           this code causes us to write out the next day */
        if (rv && (arg1 == 2)) {
 
            /* here's where we decide how many days to print */
            if (arg2 < 13) {
 
                /* 2 means we're a main recursive call that does a new day
                   arg2 + 1 increments the day
                   "%s %d %d" is to confuse us (it's ignored) */
                return main_(2, arg2 + 1, "%s %d %d\n".toStringz());
 
            } else {
                /* this is the return value of the command  --
                   echo $status after running this  [:-)] */
                return 9;
            }
 
        } else {
            /* this is the return value of the above described recursive
               calls, must be non-zero in original code because its return
               value is checked */
            return 16;
        }
 
    } else {
        if (arg1 < 0) {
 
            if (arg1 < -72) {
                /* this is the stealthy switch of the first two arguments and
                   replacement of argument 3 with a pointer to the word
                   buffer */
                return main_(arg2, arg1, babble1);
 
            } else {
                /* if we're here, we want to translate and print out a
                   character */
                if (arg1 < -50) {
 
                    /* if arg2 (the untranslated character we want to print)
                       is equal to *arg3 (some character in the translation
                       buffer */
                    if (arg2 == *arg3) {
 
                        /* if so, we're all set, print out the translated
                           version of the character (which is 31 characters up
                           the translation table) */
                        return putchar(arg3[31]);
 
                    } else {
                        /* if not, call ourselves with the printout magic
                           number, the same untranslated character and the
                           next character up in the translation table */
                        return main_(-65, arg2, arg3 + 1);
                    }
 
                /* if we're here, we want to print out a phrase. we start
                   out with arg3 pointing to babble1, and arg1 being -(the
                   number of phrases to skip before printing out a
                   phrase), we increment the pointer, incrementing arg1
                   each time we pass a slash, so when arg1 equals zero,
                   we've skipped the appropriate number of slashes
                   (phrases) and we end up down in the phrase printing
                   part of the code */
                } else {
                    /* pushes babble1 pointer forward (skipping slashes) and
                       incrementing arg1 (every time a slash is seen) until
                       arg1 == 0. this positions a pointer in the babble2
                       buffer at the beginning of the -arg1 th
                       (slash-seperated) string */
                    return main_((*arg3 == '/') + arg1, arg2, arg3+1);
                }                   
            }
 
        } else {
            /* if (0 < arg1) { */
            if (arg1 == 1) {
 
                /* this is the original call, since we are originally called
                   with arg1 == 1 (argc) */
                return main_(2, 2, "%s");
 
            } else { /* arg1 == 0 */
                /* we've got a correctly positioned pointer into babble2 in
                   arg3  */
                if (*arg3 == '/') {
 
                    /* we've hit the end of the phrase that we wanted to
                       translate and print */
                    return 1;
 
                } else {
                    /* -61 could be any number greater than -72 but less than
                       -50 to cause us to go into printing out mode
                       *arg2 is a pointer to the untranslated character that we
                       want to print */
                    int rv = main_(-61, *arg3, babble2);
 
                    /* we call ourselves again with the next character in the
                       word buffer, we'll end up right back here until we hit
                       a '/' at which point, we'll return (1) all the way up */
                    return main_(0, rv, arg3+1);
                }
            }
        }
    }
}

Ali
acehreli (Moderatör) #5
Kullanıcı başlığı: Ali Çehreli
Üye Haz 2009 tarihinden beri · 4643 mesaj
Grup üyelikleri: Genel Moderatörler, Üyeler
Profili göster · Bu konuya bağlantı
Önemsiz bir konuya takıldım ama D programının çıktısında bir hata gözüme çarptı. Belki C'dekinde de öyledir. Şarkının sözlerinde "... per tree" diyor. Onun doğrusunun "... pear tree" olması lazım. Deneme yanılmayla ")#}'+" karakterlerinin ")# }'+" olarak değiştirilmesi gerektiğini de buldum. (Zaman kaybı. :-p)

Ali
Avatar
Salih Dinçer #6
Üye Ock 2012 tarihinden beri · 1926 mesaj · Konum: İstanbul
Grup üyelikleri: Üyeler
Profili göster · Bu konuya bağlantı
acehreli:
Deneme yanılmayla
 ")#}'+" karakterlerinin
 ")# }'+" olarak değiştirilmesi gerektiğini de buldum. (Zaman kaybı. :-p)
Belki birileri aktarırken aradaki boşluk yanlışlıkla silinmiş olabilir. Orijinali (ilk nakledileni) hangisi bilmiyorum...
Bilgi paylaştıkça bir bakmışız; kar topu olmuş ve çığ gibi üzerimize geliyor...:)
Doğrulama Kodu: VeriCode Lütfen resimde gördüğünüz doğrulama kodunu girin:
İfadeler: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Özel Karakterler:
Bağlı değilsiniz. · Şifremi unuttum · ÜYELİK
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20100516-dev, © 2003-10 by Yves Goergen
Şu an: 2018-02-23, 09:50:39 (UTC -08:00)