Forum: Ders Arası RSS
D için Huffman Algoritmasını Kodlama
Huffman algorithm implementation in D
Avatar
Salih Dinçer #1
Üye Ock 2012 tarihinden beri · 1926 mesaj · Konum: İstanbul
Grup üyelikleri: Üyeler
Profili göster · Bu konuya bağlantı
Konu adı: D için Huffman Algoritmasını Kodlama
Merhaba,

Bu müthiş algoritmayı kodlamadan evvel hazır bir C kodunu uyarlayım dedim. Şurada çok güzel bir makaleye (by Daniel Scocco) denk geldim. Gerçi Türkçesi de var (-bknz. Huffman Kodu – Veri sıkıştırmanın temelleri - Bilg. Müh. Yiğitcan Aksarı) ama makale sonundaki kodun bağlantı adesi (kırık) maalesef erişim dışı...:)

Neyse, dil sorun değil sonuçta ama İngilizce ve C olması yeterliydi ama yine de şu aşağıdaki kodda (Daniel'in kodu) bir kaç hata (başlangıçta sadece 3 tane ama sonra 2 tane daha çıkmalı!) almaktayım. Çözemediğim için yardım ederseniz sevinirim:
import std.stdio, std.math;
 
struct node {
    int value;
    char letter;
    node *left, right;
}
 
alias node Node;
 
int[] englishLetterFrequencies = [ 81, 15, 28, 43, 128, 23, 20, 61, 71, 2, 1, 
                                   40, 24, 69, 76, 20, 1, 61, 64, 91, 28, 10, 24, 1, 20, 1, 130 ];
 
int findSmaller (ref Node* array[], int differentFrom){
    int smaller;
    int i = 0;
 
    while(array[i].value == -1) i++;
 
    smaller = i;
    if(i == differentFrom)
    {
        i++;
        while (array[i].value == -1) i++;
        smaller = i;
    }
 
    for(i = 1; i < 27; i++)
    {
        if(array[i].value == -1) continue;
        if(i == differentFrom) continue;
        if(array[i].value < array[smaller].value) smaller = i;
    }
    return smaller;
}
void buildHuffmanTree(ref Node *tree){
    Node *temp;
    Node *array[27];
    int i, subTrees = 27;
    int smallOne, smallTwo;
 
    for(i = 1; i < 27; i++)
    {
        array[i] = new Node();
        array[i].value = englishLetterFrequencies[i];
        array[i].letter= cast(char)i;
        array[i].left  = null;
        array[i].right = null;
    }
 
    while (subTrees > 1)
    {
        smallOne = findSmaller(array, -1);
        smallTwo = findSmaller(array, smallOne);
        temp = array[smallOne];
 
        array[smallOne] = new Node();
        array[smallOne].value = temp.value + array[smallTwo].value;
        array[smallOne].letter= 127;
        array[smallOne].left  = array[smallTwo];
        array[smallOne].right = temp;
        array[smallTwo].value = -1;
        subTrees--;
    }
    tree = array[smallOne];
}
void fillTable(int[] codeTable, Node *tree, int Code){
    if(tree.letter < 27)
    {
        codeTable[cast(int)tree.letter] = Code;
    } 
    else
    {
        fillTable(codeTable, tree.left,  Code * 10 + 1);
        fillTable(codeTable, tree.right, Code * 10 + 2);
    }
}
void compressFile(File input, File output, int[] codeTable){
    char bit, c, x = 0;
    int n, length, bitsLeft = 8;
    int originalBits = 0, compressedBits = 0;
 
    while((c=input.getc()) != 10){
        originalBits++;
        if(c == 32)
        {
            length = (cast(int)log10(codeTable[26])) + 1;
            n = codeTable[26];
        } else {
            length = (cast(int)log10(codeTable[c - 97])) + 1;
            n = codeTable[c - 97];
        }
 
        while(length > 0) {
            compressedBits++;
            bit = n % 10 - 1;
            n /= 10;
            x = x | bit;
            bitsLeft--;
            length--;
            if (bitsLeft == 0)
            {
                output.write(x);
                x = 0;
                bitsLeft = 8;
            }
            x = x << 1;
        }
    }
    if (bitsLeft != 8)
    {
        x = x << (bitsLeft - 1);
        output.write(x);
    }
    writeln(stderr, "Original bits = ",originalBits * 8);
    writeln(stderr, "Compressed bits = ", compressedBits);
    writeln(stderr, "Saved percent of memory = ", (cast(float) compressedBits / (originalBits * 8)) * 100);
}
 
void decompressFile (File input, File output, Node *tree){
    Node *current = tree;
    char c, bit;
    char mask = 1 << 7;
    int i;
 
    while(input.eof()){
        c = input.getc();
        for(i = 0; i < 8; i++) {
            bit = c & mask;
            c = c << 1;
            if(bit == 0) {
                current = current.left;
                if(current.letter != 127) {
                    if(current.letter == 26) output.write(32);
                    else output.write(current.letter + 97);
                    current = tree;
                }
            }
            else
            {
                current = current.right;
                if(current.letter != 127) {
                    if(current.letter == 26) output.write(32);
                    else output.write(current.letter + 97);
                    current = tree;
                }
            }
        }
    }
}
void invertCodes(int[] codeTable, int[] codeTable2){
    int i, n, copy;
 
    for(i = 0; i < 27; i++)
    {
        n = codeTable[i];
        copy = 0;
        while(n > 0) {
            copy = copy * 10 + n %10;
            n /= 10;
        }
        codeTable2[i] = copy;
    }
}
 
void main(){
    Node *tree;
    File input, output;
    char[] filename = new char[20];
    int[] codeTable = new int[27];
    int[] codeTable2 = new int[27];
    int compress;
 
    buildHuffmanTree(&tree);
    fillTable(codeTable, tree, 0);
    invertCodes(codeTable, codeTable2);
 
    writeln("Type the name of the file to process  :"); scanf("%s", filename);
    writeln("Type 1 to compress and 2 to decompress:"); scanf("%d", &compress);
 
    input = File(filename, "r");
    output = File("output.txt","w");
 
    if(compress == 1) compressFile(input, output, codeTable2);
    else decompressFile(input, output, tree);
}
Bilgi paylaştıkça bir bakmışız; kar topu olmuş ve çığ gibi üzerimize geliyor...:)
Bu mesaj Salih Dinçer tarafından değiştirildi; zaman: 2012-02-26, 03:52.
acehreli (Moderatör) #2
Kullanıcı başlığı: Ali Çehreli
Üye Haz 2009 tarihinden beri · 4640 mesaj
Grup üyelikleri: Genel Moderatörler, Üyeler
Profili göster · Bu konuya bağlantı
Şu anda zamanım olmadığı için daha fazla inceleyemiyorum ama hiç olmazsa derleme hatalarının bazılarını giderebildim.

1) Sabit uzunluklu dizilerle dilimlerin farklı olduklarını biliyoruz. Dilimler sabit uzunluk dizilerin elemanlarına erişim sağlayabilirler ama ta kendileri gibi davranamazlar. Öte yandan ref ise varolan bir değişkenin takma ismi demek oluyor.

Sonuçta, findSmaller()'ın 'ref Node*[]' parametresi 'Node*[27]' dizisine uymuyor. Burada şu olur:

int findSmaller (Node* array[], int differentFrom){

2) std.stdio.File'ın getc() diye işlevi yok. Onun için de şu olur:

input.readf("%c", &c);

Ama sonraki while() döngüsünün de düzenini değiştirmek gerekecek. Hem okumak hem de denetlemek aynı anda readf() ile olmayacak, çünkü readf()'in okuduğu karakteri döndürdüğünü sanmıyorum.

3) Daha sonra da x=x<<1 konusunda hata çıkacak. char değişken yerine ubyte değişkenin bit işleminde kullanılmasını öneririm.

Ali
Avatar
Salih Dinçer #3
Üye Ock 2012 tarihinden beri · 1926 mesaj · Konum: İstanbul
Grup üyelikleri: Üyeler
Profili göster · Bu konuya bağlantı
Cevabın için teşekkür ederim Ali hocam, önerilerin sayesinde malum kod çalışıyor...:)

Şöyle ki:

1- Bu bölümde çok takılmıştım ve aynı dediğin gibi yaptım ki kafadan iki hatayı eledim bile... ;-)

2- Üçüncü hata olan 83. satırı da dediğin komut, aşağıda gibi adeta cuk oturdu. Çünkü hiç dosyadan bayt okuma tecrübem yoktu ve std.stream'daki getc()'nin olabileceğini zanettim. Bu vesileyle sormak isterim std.cstream ile diğeri arasındaki fark nedir? Biri C uyumlu mu demek?
while(input.readf("%c", &c), c!= 10){
3- İşte bu aşamadan sonra bir dizi hata (herhalde 10 tane çıkmıştır!) karşılaştım ki tam pes etmek üzereydim cast(...) çiftli kullanımı imdadıma yetişti ve şu iki satırı bu şekilde hallettim:
 : : :
x = cast(char) (cast(int) x << 1);
 : : :
x = cast(char) (cast(int) x << (bitsLeft - 1));
Zaten ubyte macerasına girseydim işin içinden çıkamazdım. Çünkü bir yerlerde eksili değerleri gördüm. Sanırım char türü -127 ile 127 arasında değerle alıyor. Son olarak halledemediğim ama kısmen yerine isim yazarak uyarladığım 183. satırdaki hata ise şu:
input = File("input.txt", "r");
huffman.d(181): Error: constructor std.stdio.File.this (string name, const(char[]) stdioOpenmode = "rb") is not callable using argument types (char[],string)
huffman.d(181): Error: cannot implicitly convert expression (filename) of type char[] to string
Sevgiler, saygılar...
Bilgi paylaştıkça bir bakmışız; kar topu olmuş ve çığ gibi üzerimize geliyor...:)
acehreli (Moderatör) #4
Kullanıcı başlığı: Ali Çehreli
Üye Haz 2009 tarihinden beri · 4640 mesaj
Grup üyelikleri: Genel Moderatörler, Üyeler
Profili göster · Bu konuya bağlantı
Salih Dinçer:
std.cstream ile diğeri arasındaki fark nedir?

std.cstream, C giriş+çıkış akımlarını D akımları gibi gösteren bir modüldü. Emekliye ayrılacak. Onu unutun. D.ershane'ye başladığımda onu kullanmıştım ama sonra onu kullanan bütün örnekleri std.stdio kullanacak biçimde değiştirmiştim. :)

Sanırım char türü -127 ile 127 arasında değerle alıyor.

Eğer C'de diyorsan, char'ın değer aralığı belirsizdir. C'de üç tür karakter vardır: 'unsigned char', 'signed char', ve onlardan birisi gibi işlemek zorunda olan 'char'. O yüzden C'de char'ın değer aralığı [0,255] de olabilir.

Ama D'de char'a bakışımızı değiştirmeliyiz. char, bir UTF-8 kod birimidir. Başka bir şey değil. (Kusura bakma, bunu çok tekrarlıyorum çünkü benim de bu gerçeği görmem uzun zaman aldı.)

Yani char Unicode standartlarıyla ilgili bir kod türü. :)

O yüzden Huffman kodlamasında geçmesi yanlış olur. Doğru sonuç veriyorsa tamam ama yine de garip karşılamalıyız.

Bence işaretli olacaksa byte, işaretsiz olacaksa da ubyte olmalı. char'dan daha karışık da olmaması gerek; çünkü char'ın bu programdaki kullanımlarına uyar o türler.

input = File("input.txt", "r");
huffman.d(181): Error: constructor std.stdio.File.this (string name, const(char[]) stdioOpenmode = "rb") is not callable using argument types (char[],string)
huffman.d(181): Error: cannot implicitly convert expression (filename) of type char[] to string

Bence öyle "input.txt" yazdığın zaman oluyor da 'filename' olmuyor. File'ın kurucusu string istiyor. .idup ile olabilir:

    input = File(filename.idup, "r");

Veya to!string() ile:

import std.conv;
// ...
    input = File(to!string(filename), "r");

Sonuçta 'Segmentation fault' almayı başardık galiba. :) (Hatanın nerede olduğuna bakmadım.)

Ali
Avatar
Salih Dinçer #5
Üye Ock 2012 tarihinden beri · 1926 mesaj · Konum: İstanbul
Grup üyelikleri: Üyeler
Profili göster · Bu konuya bağlantı
Ali Çehreli:
Sonuçta 'Segmentation fault' almayı başardık galiba. :) (Hatanın nerede olduğuna bakmadım.)
Evet, bu da da bir başarı...:)

Sanırım char türünden kaynaklı bir taşma hatası var ama programı parçalara bölüp bugün derinlemesine test edeceğim. Sanırım çalışma hatasına yol açan uyumsuzluğu giderebiliriz; bu kadar çok hatanın üstesinden geldiğimize göre. Olmadı yeniden yazarız ama benim önce şu bağlı liste olaylarına iyice hakim olmam lazım.

Sonuç aldığımda burada dillendireceğim inşaallah...
Bilgi paylaştıkça bir bakmışız; kar topu olmuş ve çığ gibi üzerimize geliyor...:)
acehreli (Moderatör) #6
Kullanıcı başlığı: Ali Çehreli
Üye Haz 2009 tarihinden beri · 4640 mesaj
Grup üyelikleri: Genel Moderatörler, Üyeler
Profili göster · Bu konuya bağlantı
Bu noktada gdb'den yararlanabiliriz. Hatırlatma olarak şu konu vardı:

  http://ddili.org/forum/thread/447

Ali
Avatar
Salih Dinçer #7
Üye Ock 2012 tarihinden beri · 1926 mesaj · Konum: İstanbul
Grup üyelikleri: Üyeler
Profili göster · Bu konuya bağlantı
Hocam teşekkürler, ~gdb çok çok iyimiş...:)

Görünüşe göre hata buildHuffmanTree (tree=0xbffff2e8 at huffman.d:37) içinde, daha doğrusu for() ile kütüphaneden (englishLetterFrequencies) verileri çekip yerleştirdikten sonra findSmaller() içinde ne oluyorsa oluyor:
51        while (subTrees > 1)
(gdb) s
53            smallOne = findSmaller(array, -1);
(gdb) s
huffman.findSmaller (differentFrom=-1, array=13835042919817412635) at huffman.d:15
15        int smaller;
(gdb) s
16        int i = 0;
(gdb) s
18        while(array[i].value == -1) i++;
(gdb) s
 
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault. 
0x08085e46 in huffman.findSmaller (differentFrom=-1, array=13835042919817412635) at huffman.d:18
Sanırım halledilmeyecek bir şey değil, yakında kod hazır olur...:)

Sevgiler, saygılar...
Bilgi paylaştıkça bir bakmışız; kar topu olmuş ve çığ gibi üzerimize geliyor...:)
acehreli (Moderatör) #8
Kullanıcı başlığı: Ali Çehreli
Üye Haz 2009 tarihinden beri · 4640 mesaj
Grup üyelikleri: Genel Moderatörler, Üyeler
Profili göster · Bu konuya bağlantı
İpucu: buildHuffmanTree() içindeki array'in ilklenmemiş elemanı var.

Ali
Avatar
Salih Dinçer #9
Üye Ock 2012 tarihinden beri · 1926 mesaj · Konum: İstanbul
Grup üyelikleri: Üyeler
Profili göster · Bu konuya bağlantı
acehreli on 2012-02-27, 14:24:
İpucu: buildHuffmanTree() içindeki array'in ilklenmemiş elemanı var.
Aaa evet, nasıl olduysa orijinal C kodunun (-bknz. Huffman.zip) içinde doğru ilklenmiş olduğu halde D'ye uyarlarken buildHuffmanTree() altyordamındaki şu satırda i=1 olmuş...:)
for (i=0;i<27;i++) { array[i] = malloc(sizeof(Node)); ...
Hangi akla hizmet, nasıl böyle olduğunu bilmemekle (!) beraber int findSmaller() işlevi içindeki döngüler i=1 olmak zorunda; sanırım ana kökü ifade ettiği için. Ayrıca dosyadan okunan veri UTF8 ise char kullanmamızın mantıklı görünmekte. Tabi dosyanın kodlamasına göre bu değişeceğinden, (size_T idi zannedersem?) otomatik bir değer türü kullanmalıyız.

Bu arada birden fazla kod ve yöntemi inceleyerek, bu güzel, nadide algoritmayı, en sade nasıl yapılabileceği üzerine çalışırken Knoth'un LiteratePrograms'ı ile tanıştım. Beraberinde MIT/X11 lisansı altında yayınlanan ve her dilden (D dili de var ama içinde bir tane bile kod yok!) algoritma parçaları olan vikisi ile karşılaştım. Sanırım burası official değil ve Knoth'un çizgisinden uzaklaşmış görünüyor. Açıkçası A.Çehreli'nin, kod yazmayı yeni öğrenenlere geliştirdiği yöntem çok daha güzel. Beraberinde D dili de tüm dünyadaki insanları programcı yapabilecek bir kucaklayıcılığa sahip olduğunu düşünüyorum. Neyse, sanırım çok uzayacak...:)

Bu konuyu D Dili'ni Yayma ve Tanıtma Faaliyetleri başlığında tartışmayı öneriyorum. Son olarak, yukarıda bahsettiğim vikiden aldığım CPP kodunu paylaşmalıyım. Bildiğim kadarıyla D'de şablonları destekliyor ama ben henüz bu dersi öğrenmediğim için şimdilik aşağıdakini rafa kaldırıyorum ama yukarıda ilk paylaştığım üzerinde denemelere devam ettiğimi belirtmeliyim...
#include <vector>
#include <map>
#include <queue>
 
template<typename DataType, typename Frequency> class Hufftree {
    public:
        template<typename InputIterator>
         Hufftree(InputIterator begin, InputIterator end);
 
      ~Hufftree() {
        delete tree;
      }
 
      template<typename InputIterator>
       std::vector<bool> encode(InputIterator begin, InputIterator end);
 
      std::vector<bool> encode(DataType const& value) {
        return encoding[value];
      }
 
      template<typename OutputIterator>
       void decode(std::vector<bool> const& v, OutputIterator iter);
 
    private:
      class Node;
      Node* tree;
 
      typedef std::map<DataType, std::vector<bool> > encodemap; encodemap encoding;
 
      class NodeOrder;
};
template<typename DataType, typename Frequency>
  struct Hufftree<DataType, Frequency>::Node {
  Frequency frequency;
  Node* leftChild;
 
  union {
    Node* rightChild; // if leftChild != 0
    DataType* data;  // if leftChild == 0
  };
 
  Node(Frequency f, DataType d): frequency(f),
  leftChild(0), data(new DataType(d)) { }
 
  Node(Node* left, Node* right): frequency(left->frequency + right->frequency),
  leftChild(left), rightChild(right) { }
 
  ~Node() {
    if(leftChild) {
      delete leftChild;
      delete rightChild;
    } else {
      delete data;
    }
  }
 
  void fill(std::map<DataType, std::vector<bool> >& encoding, std::vector<bool>& prefix)
  {
    if(leftChild) {
      prefix.push_back(0);
      leftChild->fill(encoding, prefix);
      prefix.back() = 1;
      rightChild->fill(encoding, prefix);
      prefix.pop_back();
    } else {
      encoding[*data] = prefix;
    }
  }
};
 
template<typename DataType, typename Frequency>
 template<typename InputIterator> Hufftree<DataType,
 Frequency>::Hufftree(InputIterator begin, InputIterator end): tree(0) {
 
  std::priority_queue<Node*, std::vector<Node*>, NodeOrder> pqueue;
  while(begin != end) {
    Node* dataNode = new Node(begin->second, begin->first);
    pqueue.push(dataNode);
    ++begin;
  }
 
  while(!pqueue.empty()) {
    Node* top = pqueue.top();
    pqueue.pop();
    if(pqueue.empty()) {
      tree = top;
    } else {
      Node* top2 = pqueue.top();
      pqueue.pop();
      pqueue.push(new Node(top, top2));
    }
  }
  std::vector<bool> bitvec;
  tree->fill(encoding, bitvec);
}
 
template<typename DataType, typename Frequency>
  struct Hufftree<DataType, Frequency>::NodeOrder {
 
  bool operator()(Node* a, Node* b) {
    if(b->frequency < a->frequency)    return true;
    if(a->frequency < b->frequency)    return false;
    if(!a->leftChild && b->leftChild)  return true;
    if(a->leftChild && !b->leftChild)  return false;
    if(a->leftChild && b->leftChild) {
      if((*this)(a->leftChild, b->leftChild))  return true;
      if((*this)(b->leftChild, a->leftChild))  return false;
      return (*this)(a->rightChild, b->rightChild);
    }
    return *(a->data) < *(b->data);
  }
};
 
template<typename DataType, typename Frequency>
 template<typename InputIterator> std::vector<bool> Hufftree<DataType,
 Frequency>::encode(InputIterator begin, InputIterator end) {
 
  std::vector<bool> result;
  while(begin != end) {
    typename encodemap::iterator i = encoding.find(*begin);
    result.insert(result.end(), i->second.begin(), i->second.end());
    ++begin;
  }
  return result;
}
 
template<typename DataType, typename Frequency>
 template<typename OutputIterator>
 void Hufftree<DataType, Frequency>::decode(std::vector<bool> const& v, OutputIterator iter)
 {
  Node* node = tree;
  for(std::vector<bool>::const_iterator i = v.begin(); i != v.end(); ++i) {
    node = *i? node->rightChild : node->leftChild;
    if(!node -> leftChild) {
      *iter++ = *(node->data);
      node = tree;
    }
  }
}
Bilgi paylaştıkça bir bakmışız; kar topu olmuş ve çığ gibi üzerimize geliyor...:)
acehreli (Moderatör) #10
Kullanıcı başlığı: Ali Çehreli
Üye Haz 2009 tarihinden beri · 4640 mesaj
Grup üyelikleri: Genel Moderatörler, Üyeler
Profili göster · Bu konuya bağlantı
Salih Dinçer:
Hangi akla hizmet, nasıl böyle olduğunu bilmemekle (!) beraber

Yaygın bir hata. :) Herhalde 1'den başlatan döngüyü kopyala+yapıştır ile buraya da taşımışsındır?

Knoth'un

Diğer konuda ve burada birden fazla sayıda aynı yazım hatası olduğu için düzeltiyorum: Doğru yazımı "Knuth"tur. :)

Ali
Avatar
Salih Dinçer #11
Üye Ock 2012 tarihinden beri · 1926 mesaj · Konum: İstanbul
Grup üyelikleri: Üyeler
Profili göster · Bu konuya bağlantı
Malum, hatalar insanlar için...:)

Robot olsaydık hata da yapmayacağımız için sanırım hiç bir şeyden tad alamayacaktık. Örneğin bu yanlışlık ve senin düzeltmen, Knuth'u yeni tanımaya ve hayat hikayesini okumaya sebep oldu! Allah uzun ömür versin; hala yaşıyor olmalı?

Kitabını gördükten sonra çok fazla araştırma gereği duymadım. Ama zannedersem en az Huffman (1999'da kanserden kaybetmişiz!) kadar değerli bir kişiymiş. Biz Türkler'den yazılım dünyasında ses getirecek birileri çıksa ne iyi olurdu? Yani bir Cahit Arf ve Oktay Sinanoğlu gibi kişiliklerden bahsediyorum. Sizce Türkler'den, bu sektörün duayenleri kimlerdir. Aslında bunu Ceviz Forumu'nda tartışmalı...
Bilgi paylaştıkça bir bakmışız; kar topu olmuş ve çığ gibi üzerimize geliyor...:)
acehreli (Moderatör) #12
Kullanıcı başlığı: Ali Çehreli
Üye Haz 2009 tarihinden beri · 4640 mesaj
Grup üyelikleri: Genel Moderatörler, Üyeler
Profili göster · Bu konuya bağlantı
Salih Dinçer:
Malum, hatalar insanlar için...:)

Kesinlikle! Üstelik hata yapmak öğrenmek için şart.

Knuth'u yeni tanımaya ve hayat hikayesini okumaya sebep oldu! Allah uzun ömür versin; hala yaşıyor olmalı?

Evet, hâlâ yaşıyor. Stanford Üniversitesi'nde haftada bir halka açık ders verir. Ben kendisini bir kere orada görmüştüm.

en az Huffman (1999'da kanserden kaybetmişiz!) kadar değerli bir kişiymiş

Burada Knuth denince akan sular durur. Çok sevilen ve sayılan bir karakterdir. En baba odur. :)

Ali
zafer #13
Üye Tem 2009 tarihinden beri · 727 mesaj · Konum: Ankara
Grup üyelikleri: Üyeler
Profili göster · Bu konuya bağlantı
acehreli:
Evet, hâlâ yaşıyor. Stanford Üniversitesi'nde haftada bir halka açık ders verir.

Halka açık ders derken bildiğimiz tarzda belli bir düzende yapılan dersler mi yoksa seminer veya seçilen herhangi bir konuda yapılan çalışmalar mı?

Yani her hafta herkesin katılabileceği düzenli şekilde (bir ünite sırasına göre) devam eden dersler vermek ve bunu herkesle paylaşmak bence harika bir şey, bilmeden konuşmak istemem ama Türkiye'de böyle bir şey yapan bir profesör var mıdır acaba?
https://github.com/zafer06 - depo
acehreli (Moderatör) #14
Kullanıcı başlığı: Ali Çehreli
Üye Haz 2009 tarihinden beri · 4640 mesaj
Grup üyelikleri: Genel Moderatörler, Üyeler
Profili göster · Bu konuya bağlantı
zafer:
Halka açık ders derken bildiğimiz tarzda belli bir düzende yapılan dersler mi yoksa seminer veya seçilen herhangi bir konuda yapılan çalışmalar mı?

Benim gördüğüm seminer gibiydi. Artık yaşlandığı için olsa gerek çoğunlukla evde oluyormuş. Bu sene yalnızca şu konuşmaları var:

  http://www-cs-staff.stanford.edu/~uno/news.html#lectures

Sitesinde bir de şu var:

  http://www-cs-staff.stanford.edu/~uno/musings.html

knuth:
I give more-or-less impromptu lectures about 0.3 times per month at Stanford

Bu konuşmaları belirsiz zamanlarda ve ayda ortalama 0.3 kere :) veriyormuş.

Türkiye'de böyle bir şey yapan bir profesör var mıdır acaba?

Dünyada var mıdır acaba? :)

Ali
Avatar
Salih Dinçer #15
Üye Ock 2012 tarihinden beri · 1926 mesaj · Konum: İstanbul
Grup üyelikleri: Üyeler
Profili göster · Bu konuya bağlantı
MEGEP'in ünitelerinden faydalanılabilir. Oradan NYP hatırlıyorum ama şimdi bulamadım...:)

Fakat Çizgi TAGEM'de toparlamış orada var:
http://www.cizgi-tagem.org/e-kutuphane/topic.aspx?id=1273
Bilgi paylaştıkça bir bakmışız; kar topu olmuş ve çığ gibi üzerimize geliyor...:)
Bu mesaj Salih Dinçer tarafından değiştirildi; zaman: 2012-11-07, 20:15.
Değişiklik nedeni: Bağlantı düzenlendi...
Doğrulama Kodu: VeriCode Lütfen resimde gördüğünüz doğrulama kodunu girin:
İfadeler: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Özel Karakterler:
Forum: Ders Arası RSS
Bağlı değilsiniz. · Şifremi unuttum · ÜYELİK
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20100516-dev, © 2003-10 by Yves Goergen
Şu an: 2018-02-19, 01:34:59 (UTC -08:00)