Forum: Ders Arası RSS
[Kod İnceleme] Dizinde değişen kaynak dosyaları kopyalama
erdem (Moderatör) #1
Üye Tem 2009 tarihinden beri · 1044 mesaj · Konum: Eskişehir
Grup üyelikleri: Genel Moderatörler, Üyeler
Profili göster · Bu konuya bağlantı
Konu adı: [Kod İnceleme] Dizinde değişen kaynak dosyaları kopyalama
Bilmiyorum takip ediyor musunuz. Code review sitesinde oldukça ilginç örnekler konuşuluyor. Henüz D bölümü o kadar hareketli değil gördüğüm kadarıyla ama olsun bakalım.

Ben de böyle incelenmek üzere ufak bir kod paylaşayım dedim. Bir dizinin içinde *.d kaynak dosyalarımız var. Bu program basitçe sadece değiştirilmiş dosyaları belirlediğimiz bir dizine kopyalıyor. Benim bu programda ilginç gördüğüm nokta canFind ile kayıtların karşılaştırılması. Belki daha iyi çözümler getirilebilir.
import std.stdio;
import std.file;
import std.algorithm;
import std.path;
import std.datetime;
import std.typecons;
import std.array;
import std.string;
import std.process;
 
SysTime sonDeğişiklikZamanı(string kütükİsmi)
{
    SysTime sonErişimZamanı;
    SysTime sonDeğişiklikZamanı;
    kütükİsmi.getTimes(sonErişimZamanı, sonDeğişiklikZamanı);
    return sonDeğişiklikZamanı;
}
 
string[] değişenDosyalar(SysTime kontrolZamanı)
{
    string[] degişenler;
 
    auto kütük = File("degisiklikler.txt", "r");
 
    auto sonYüklemeZamanı = SysTime.fromSimpleString(kütük.readln());
 
    kütük.close;
 
    auto dosyalar = değişenDosyalar("src/")
        .filter!(kütük => kütük[1] > sonYüklemeZamanı)
        .array;
 
    kütük = File("degisiklikler.txt", "w");
    kütük.writeln(kontrolZamanı);
 
    foreach (eleman; dosyalar)
    {
        degişenler ~= eleman[0];
        kütük.writefln("%s: %s", eleman[0], eleman[1]);
    }
    return degişenler;
}
 
auto değişenDosyalar(string dizinİsmi)
{
    auto dosyalar = dizinİsmi
        .dirEntries(SpanMode.depth)
        .filter!(kütük => kütük.extension == ".d")
        .map!(kütük => tuple(kütük, kütük.sonDeğişiklikZamanı));
    return dosyalar;
}
 
void değişiklikKütüğünüOluştur()
{
    if (!exists("degisiklikler.txt"))
    {
        writeln("Kütüğü ilk kez oluşturuyorum");
 
        auto kütük = File("degisiklikler.txt", "w");
        SysTime yüklemeZamanı = Clock.currTime;
 
        kütük.writeln(yüklemeZamanı);
 
        auto dosyalar = değişenDosyalar("src/").array;
 
        foreach (eleman; dosyalar)
            kütük.writefln("%s: %s", eleman[0], eleman[1]);
    }
}
 
void değişenleriKaydet(string[] değişenler)
{
    if (!exists("degisenler.txt"))
    {
        auto kütük = File("degisenler.txt", "w");
        kütük.close();
    }
    else
    {
        auto kütük = File("degisenler.txt", "r");
 
        string satır;
        string[] eskiKayıtlar;
 
        while ((satır = strip(kütük.readln())) !is null)
        {
            eskiKayıtlar ~= satır;
        }
 
        bool değişiklikVarMı = false;
 
        foreach(yeniKayıt; değişenler)
        {
            if (eskiKayıtlar.canFind(yeniKayıt))
                writeln("Buldum");
            else
            {
                eskiKayıtlar ~= yeniKayıt;
                değişiklikVarMı = true;
            }
        }
 
        kütük.close();
 
        if (değişiklikVarMı)
        {
            auto çıkış = File("degisenler.txt", "w");
            foreach (kayıt; eskiKayıtlar)
                çıkış.writeln(kayıt);
            çıkış.close();
        }
    }
}
 
void main()
{
    değişiklikKütüğünüOluştur();
 
    SysTime geçerliZaman = Clock.currTime;
    string[] değişenler = değişenDosyalar(geçerliZaman);
    değişenleriKaydet(değişenler);
 
    foreach (dosya; değişenler)
    {
        writeln("Değişti = ", dosya);
        auto parça = dosya.findSplit("/")[2];
        auto kopyala = executeShell("cp " ~ dosya ~ " /home/erdem/gtkd/import/" ~ parça);
        if (kopyala.status != 0)
            writeln("Kopyalama başarısız");
    }
 
    auto kütüphaneKopyala = executeShell("cp libgtkd-3.a libgtkdgl-3.a libgtkdsv-3.a /home/erdem/gtkd/lib32");
    executeShell("make");
}
acehreli (Moderatör) #2
Kullanıcı başlığı: Ali Çehreli
Üye Haz 2009 tarihinden beri · 4581 mesaj
Grup üyelikleri: Genel Moderatörler, Üyeler
Profili göster · Bu konuya bağlantı
Teşekkürler, o siteden haberim yoktu.

"Kütüğü ilk kez oluşturuyorum" yazdıktan sonra bir döngüde takılıp kalıyor... diyecektim... nedeninin son satırdaki 'make' olduğunu bulabildim. :)

Even canFind filan çok kullanışlı, değil mi? Yorumlarımı 'Ali' ile işaretledim:
import std.stdio;
import std.file;
import std.algorithm;
import std.path;
import std.datetime;
import std.typecons;
import std.array;
import std.string;
import std.process;
 
SysTime sonDeğişiklikZamanı(string kütükİsmi)
{
    SysTime sonErişimZamanı;
    SysTime sonDeğişiklikZamanı;
    kütükİsmi.getTimes(sonErişimZamanı, sonDeğişiklikZamanı);
    return sonDeğişiklikZamanı;
}
 
string[] değişenDosyalar(SysTime kontrolZamanı)
{
    string[] degişenler;
 
    auto kütük = File("degisiklikler.txt", "r");
 
    auto sonYüklemeZamanı = SysTime.fromSimpleString(kütük.readln());
 
    // [Ali] Zararı yok ama çoğu durumda close()'a gerek yok. Hatta tekrar açtıktan sonra bu işlevin sonunda da
    // kapatmıyorsun (çünkü struct olduğu için otomatik kapanıyor).
    kütük.close;
 
    // [Ali] "src/"u değiştirdim ama bunu iki yerde birden yapmak zorunda kaldım. Bu işleve parametre olarak geçirilmesi
    // daha doğru olur.
    auto dosyalar = değişenDosyalar("/home/ali/benisil/")
        .filter!(kütük => kütük[1] > sonYüklemeZamanı);
    // [Ali] Aşağıdakine gerek yoktu.
    // .array;
 
    kütük = File("degisiklikler.txt", "w");
    kütük.writeln(kontrolZamanı);
 
    foreach (eleman; dosyalar)
    {
        degişenler ~= eleman[0];
        kütük.writefln("%s: %s", eleman[0], eleman[1]);
    }
    return degişenler;
}
 
auto değişenDosyalar(string dizinİsmi)
{
    auto dosyalar = dizinİsmi
        .dirEntries(SpanMode.depth)
        .filter!(kütük => kütük.extension == ".d")
        .map!(kütük => tuple(kütük, kütük.sonDeğişiklikZamanı));
    return dosyalar;
}
 
// [Ali] Bu işlevin ismi yasıltıcı çünkü her zaman oluşturmuyor. Ben böyle işlevleri İngilizce'de 'ensure' ile
// başlatıyorum: ensureFalancaFileExists() gibi. Türkçe'de ne demeli?
void değişiklikKütüğünüOluştur()
{
    if (!exists("degisiklikler.txt"))
    {
        writeln("Kütüğü ilk kez oluşturuyorum");
 
        auto kütük = File("degisiklikler.txt", "w");
        SysTime yüklemeZamanı = Clock.currTime;
 
        kütük.writeln(yüklemeZamanı);
 
        auto dosyalar = değişenDosyalar("/home/ali/benisil/");
        // [Ali] Aşağıdakine gerek yoktu.
        // .array;
 
        // [Ali] Bu kişisel bir konu ama ben tek deyim bile bulunsa hiçbir kapsamı küme parantezsiz bırakmıyorum.
        foreach (eleman; dosyalar)
            kütük.writefln("%s: %s", eleman[0], eleman[1]);
    }
}
 
void değişenleriKaydet(string[] değişenler)
{
    if (!exists("degisenler.txt"))
    {
        auto kütük = File("degisenler.txt", "w");
        kütük.close();
    }
    else
    {
        auto kütük = File("degisenler.txt", "r");
 
        string satır;
        string[] eskiKayıtlar;
 
        while ((satır = strip(kütük.readln())) !is null)
        {
            eskiKayıtlar ~= satır;
        }
 
        bool değişiklikVarMı = false;
 
        foreach(yeniKayıt; değişenler)
        {
            if (eskiKayıtlar.canFind(yeniKayıt))
                writeln("Buldum");
            else
            {
                eskiKayıtlar ~= yeniKayıt;
                değişiklikVarMı = true;
            }
        }
 
        kütük.close();
 
        if (değişiklikVarMı)
        {
            auto çıkış = File("degisenler.txt", "w");
            foreach (kayıt; eskiKayıtlar)
                çıkış.writeln(kayıt);
            çıkış.close();
        }
    }
}
 
void main()
{
    değişiklikKütüğünüOluştur();
 
    SysTime geçerliZaman = Clock.currTime;
    string[] değişenler = değişenDosyalar(geçerliZaman);
    değişenleriKaydet(değişenler);
 
    foreach (dosya; değişenler)
    {
        writeln("Değişti = ", dosya);
        auto parça = dosya.findSplit("/")[2];
        auto komut = "cp " ~ dosya ~ " /home/ali/benisil2/" ~ parça;
 
        // [Ali] Aşağıdaki komut şunun gibi bir şeye dönüşüyordu:
        //
        //   cp /home/ali/benisil/a.d /home/ali/benisil2/home/ali/benisil/a.d
        //
        // Hedefte öyle bir klasör olmadığından da başarısız oluyordu. Bu noktada std.file.mkdirRecurse'ü çağırmak
        // isteyebilirsin.
        writeln(komut);
 
        auto kopyala = executeShell(komut);
        if (kopyala.status != 0) {
            writeln("Kopyalama başarısız");
        }
    }
 
    auto kütüphaneKopyala = executeShell("cp libgtkd-3.a libgtkdgl-3.a libgtkdsv-3.a /home/erdem/gtkd/lib32");
    // [Ali] Tabii bu sonucu da denetlemek gerekiyor.
 
    // [Ali] Aşağıdaki satır ben çok uğraştırdı çünkü kendim senin programını 'make' ile oluşturduğumdan, ve oluşan
    // program otomatik olarak işletildiğinden, bütün işlemler sonsuza kadar devam ediyordu. :)
    //
    // executeShell("make");
}
Ali
erdem (Moderatör) #3
Üye Tem 2009 tarihinden beri · 1044 mesaj · Konum: Eskişehir
Grup üyelikleri: Genel Moderatörler, Üyeler
Profili göster · Bu konuya bağlantı
İnceleme için teşekkürler! :)
Doğrulama Kodu: VeriCode Lütfen resimde gördüğünüz doğrulama kodunu girin:
İfadeler: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Özel Karakterler:
Forum: Ders Arası RSS
Bağlı değilsiniz. · Şifremi unuttum · ÜYELİK
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20100516-dev, © 2003-10 by Yves Goergen
Şu an: 2018-01-16, 13:20:56 (UTC -08:00)