D.ershane Çözümleri Ddili.org

Temel Türler

int yerine başka bir tür ismi kullanmak yeter. İki tanesi:

import std.stdio;

void main() {
  writeln("Tür         : ", short.stringof);
  writeln("Bayt olarak uzunluğu: ", short.sizeof);
  writeln("En küçük değeri   : ", short.min);
  writeln("En büyük değeri   : ", short.max);
  writeln("İlk değeri     : ", short.init);

  writeln();

  writeln("Tür         : ", ulong.stringof);
  writeln("Bayt olarak uzunluğu: ", ulong.sizeof);
  writeln("En küçük değeri   : ", ulong.min);
  writeln("En büyük değeri   : ", ulong.max);
  writeln("İlk değeri     : ", ulong.init);
}