D.ershane Çözümleri Ddili.org

Standart Akımları Dosyalara Bağlamak

Programların giriş ve çıkışlarının birbirlerine bağlanabilmeleri özellikle Unix türevi işletim sistemlerinde çok kullanılır. Buna olanak vermek için, programların olabildiğince standart giriş ve çıkış akımlarıyla etkileşecek şekilde yazılmalarına çalışılır.

Örneğin ismi deneme.d olan bir dosyanın hangi klasörde olduğu find ve grep programları ile şu şekilde bulunabilir:

find | grep deneme.d

find, içinde bulunulan klasörden itibaren bütün klasörlerin içindeki bütün dosyaların isimlerini çıkışına gönderir. Onun çıktısı | ile grep'e verilir ve o da içinde deneme.d bulunan satırları kendi çıkışına yazdırır.