D.ershane Çözümleri Ddili.org

Parametre Serbestliği

hesapla işlevinin belirsiz sayıda Hesap nesnesi alabilmesi için parametre listesinin bir Hesap dilimini ve ... karakterlerini içermesi gerekir:

double[] hesapla(in Hesap[] hesaplar...) {
  double[] sonuçlar;

  foreach (hesap; hesaplar) {
    final switch (hesap.işlem) {

    case İşlem.toplama:
      sonuçlar ~= hesap.birinci + hesap.ikinci;
      break;

    case İşlem.çıkarma:
      sonuçlar ~= hesap.birinci - hesap.ikinci;
      break;

    case İşlem.çarpma:
      sonuçlar ~= hesap.birinci * hesap.ikinci;
      break;

    case İşlem.bölme:
      sonuçlar ~= hesap.birinci / hesap.ikinci;
      break;
    }
  }

  return sonuçlar;
}

İşleve gönderilen bütün parametre değerleri hesaplar dizisinde bulunur. Bütün hesap nesnelerini bir döngüde teker teker kullanarak sonuçları da bir double dizisine yerleştiriyoruz ve işlevin sonucu olarak döndürüyoruz.

Bütün program:

import std.stdio;

enum İşlem { toplama, çıkarma, çarpma, bölme }

struct Hesap {
  İşlem işlem;
  double birinci;
  double ikinci;
}

double[] hesapla(Hesap[] hesaplar...) {
  double[] sonuçlar;

  foreach (hesap; hesaplar) {
    final switch (hesap.işlem) {

    case İşlem.toplama:
      sonuçlar ~= hesap.birinci + hesap.ikinci;
      break;

    case İşlem.çıkarma:
      sonuçlar ~= hesap.birinci - hesap.ikinci;
      break;

    case İşlem.çarpma:
      sonuçlar ~= hesap.birinci * hesap.ikinci;
      break;

    case İşlem.bölme:
      sonuçlar ~= hesap.birinci / hesap.ikinci;
      break;
    }
  }

  return sonuçlar;
}

void main() {
  writeln(hesapla(Hesap(İşlem.toplama, 1.1, 2.2),
          Hesap(İşlem.çıkarma, 3.3, 4.4),
          Hesap(İşlem.çarpma, 5.5, 6.6),
          Hesap(İşlem.bölme, 7.7, 8.8)));
}

Çıktısı:

[3.3, -1.1, 36.3, 0.875]