D.ershane Çözümleri Ddili.org

Programın Çevresiyle Etkileşimi

 1. import std.stdio;
  import std.conv;
  
  int main(string[] parametreler) {
    if (parametreler.length != 4) {
      stderr.writeln(
        "HATA! Doğru kullanım: \n  ", parametreler[0],
        " bir_sayı işlem başka_sayı");
      return 1;
    }
  
    immutable birinci = to!double(parametreler[1]);
    string işlem = parametreler[2];
    immutable ikinci = to!double(parametreler[3]);
  
    switch (işlem) {
  
    case "+":
      writeln(birinci + ikinci);
      break;
  
    case "-":
      writeln(birinci - ikinci);
      break;
  
    case "x":
      writeln(birinci * ikinci);
      break;
  
    case "/":
      writeln(birinci / ikinci);
      break;
  
    default:
      throw new Exception("Geçersiz işlem: " ~ işlem);
    }
  
    return 0;
  }
  
 2. import std.stdio;
  import std.process;
  
  void main() {
    write("Başlatmamı istediğiniz program satırını yazın: ");
    string komutSatırı = readln();
  
    writeln("Çıktısı: ", executeShell(komutSatırı));
  }