D.ershane Çözümleri Ddili.org

Kesirli Sayılar

 1. float yerine double kullanıldığında farklı biçimde şaşırtıcı olan bir sonuçla karşılaşılır:
  // ...
  
    double sonuç = 0;
  
  // ...
  
    if (sonuç == 1) {
      writeln("Beklendiği gibi 1");
  
    } else {
      writeln("FARKLI: ", sonuç);
    }
  

  sonuç == 1 karşılaştırması doğru çıkmadığı halde sonuç 1 olarak yazdırılmaktadır:

  FARKLI: 1
  

  Bu şaşırtıcı durum, kesirli sayılar için normalde kullanılan çıktı düzeniyle ilgilidir. Virgülden sonraki kısım daha fazla haneyle yazdırıldığında değerin aslında tam 1 olmadığı görülür. (Çıktı düzenini ilerideki bir bölümde göreceğiz:)

      writefln("FARKLI: %.20f", sonuç);
  
  FARKLI: 1.00000000000000066613
  
 2. Önceki bölümdeki hesap makinesi programındaki üç satırdaki int'leri double yapmak yeter:
      double birinci;
      double ikinci;
  
      // ...
  
      double sonuç;
  
 3. Problemde 5 yerine daha fazla sayı girilmesi istenseydi programın nasıl daha da içinden çıkılmaz bir hale geleceğini görüyor musunuz:
  import std.stdio;
  
  void main() {
    double sayı_1;
    double sayı_2;
    double sayı_3;
    double sayı_4;
    double sayı_5;
  
    write("Sayı 1: ");
    readf(" %s", &sayı_1);
    write("Sayı 2: ");
    readf(" %s", &sayı_2);
    write("Sayı 3: ");
    readf(" %s", &sayı_3);
    write("Sayı 4: ");
    readf(" %s", &sayı_4);
    write("Sayı 5: ");
    readf(" %s", &sayı_5);
  
    writeln("İki katları:");
    writeln(sayı_1 * 2);
    writeln(sayı_2 * 2);
    writeln(sayı_3 * 2);
    writeln(sayı_4 * 2);
    writeln(sayı_5 * 2);
  
    writeln("Beşte birleri:");
    writeln(sayı_1 / 5);
    writeln(sayı_2 / 5);
    writeln(sayı_3 / 5);
    writeln(sayı_4 / 5);
    writeln(sayı_5 / 5);
  }