D.ershane Çözümleri Ddili.org

if Koşulu

 1. Bu programda writeln("Tabağı kaldırıyorum") ifadesi sanki else kapsamındaymış gibi içerletilerek yazılmış. Oysa else'ten sonra küme parantezleri kullanılmadığı için, kurallar gereği bu else kapsamında tek bir ifade vardır: writeln("Baklava yiyorum").

  Programdaki boşlukların önemi de olmadığı için (yazım hatalarına neden olmadıkları sürece) tabaklı ifade aslında main içinde serbest bir ifadedir ve hiçbir koşula bağlı olmadan her zaman için işletilir. İçerletildiği için okuyanı yanıltabiliyor. Eğer tabaklı ifade de else kapsamında olacaksa, o zaman küme parantezlerini unutmamak gerekir:

  import std.stdio;
  
  void main() {
    bool limonata_var = true;
  
    if (limonata_var) {
      writeln("Limonata içiyorum");
      writeln("Bardağı yıkıyorum");
  
    } else {
      writeln("Baklava yiyorum");
      writeln("Tabağı kaldırıyorum");
    }
  }
  
 2. Bu oyundaki koşulları tasarlamak için birden çok çözüm düşünebiliriz. Ben iki tane göstereceğim. Önce soruda verilen bilgiyi bire bir uygulayarak:
  import std.stdio;
  
  void main() {
    write("Zar kaç geldi? ");
    int zar;
    readf(" %s", &zar);
  
    if (zar == 1) {
      writeln("Siz kazandınız");
  
    } else if (zar == 2) {
      writeln("Siz kazandınız");
  
    } else if (zar == 3) {
      writeln("Siz kazandınız");
  
    } else if (zar == 4) {
      writeln("Ben kazandım");
  
    } else if (zar == 5) {
      writeln("Ben kazandım");
  
    } else if (zar == 6) {
      writeln("Ben kazandım");
  
    } else {
      writeln("HATA: Geçersiz değer: ", zar);
    }
  }
  

  Ne yazık ki o programda çok tekrar bulunuyor. Aynı sonucu başka biçimde de elde edebiliriz. Bir tanesi:

  import std.stdio;
  
  void main() {
    write("Zar kaç geldi? ");
    int zar;
    readf(" %s", &zar);
  
    if ((zar == 1) || (zar == 2) || (zar == 3)) {
      writeln("Siz kazandınız");
  
    } else if ((zar == 4) || (zar == 5) || (zar == 6)) {
      writeln("Ben kazandım");
  
    } else {
      writeln("HATA: Geçersiz değer: ", zar);
    }
  }
  
 3. Artık yukarıda gösterilen çözümleri kullanamayız. Kimse 1000 değişik değeri öyle açıkça yazmaz: aşırı emek gerektirir, doğruluğundan emin olunamaz, okuyan bir şey anlamaz, vs. O yüzden burada "bu sayı iki sınırın arasında mı" karşılaştırmasını kullanırız:
    if ((sayı >= 1) && (sayı <= 500))