D.ershane Çözümleri Ddili.org

Yapı ve Sınıflarda foreach

 1. Aralığın başı ve sonuna ek olarak adım miktarının da saklanması gerekir. opApply içindeki döngüdeki değer bu durumda adım kadar arttırılır:
  struct Aralık {
    int baş;
    int son;
    int adım;
  
    int opApply(int delegate(ref int) işlemler) const {
      int sonuç;
  
      for (int sayı = baş; sayı != son; sayı += adım) {
        sonuç = işlemler(sayı);
        if (sonuç) {
          break;
        }
      }
  
      return sonuç;
    }
  }
  
  import std.stdio;
  
  void main() {
    foreach (eleman; Aralık(0, 10, 2)) {
      write(eleman, ' ');
    }
  
    writeln();
  }
  
 2. import std.stdio;
  import std.string;
  
  class Öğrenci {
    string isim;
    int numara;
  
    this(string isim, int numara) {
      this.isim = isim;
      this.numara = numara;
    }
  
    override string toString() {
      return format("%s(%s)", isim, numara);
    }
  }
  
  class Öğretmen {
    string isim;
    string ders;
  
    this(string isim, string ders) {
      this.isim = isim;
      this.ders = ders;
    }
  
    override string toString() {
      return format("%s dersine %s Öğretmen", ders, isim);
    }
  }
  
  class Okul {
  private:
  
    Öğrenci[] öğrenciler;
    Öğretmen[] öğretmenler;
  
  public:
  
    this(Öğrenci[] öğrenciler,
       Öğretmen[] öğretmenler) {
      this.öğrenciler = öğrenciler.dup;
      this.öğretmenler = öğretmenler.dup;
    }
  
    /* Parametresi Öğrenci olduğundan, bu 'delegate'i
     * kullanan opApply, foreach döngü değişkeninin Öğrenci
     * olduğu durumda çağrılır. */
    int opApply(int delegate(ref Öğrenci) işlemler) {
      int sonuç;
  
      foreach (öğrenci; öğrenciler) {
        sonuç = işlemler(öğrenci);
  
        if (sonuç) {
          break;
        }
      }
  
      return sonuç;
    }
  
    /* Benzer şekilde, bu opApply da foreach döngü değişkeni
     * Öğretmen olduğunda çağrılır. */
    int opApply(int delegate(ref Öğretmen) işlemler) {
      int sonuç;
  
      foreach (öğretmen; öğretmenler) {
        sonuç = işlemler(öğretmen);
  
        if (sonuç) {
          break;
        }
      }
  
      return sonuç;
    }
  }
  
  void girintiliYazdır(T)(T nesne) {
    writeln(" ", nesne);
  }
  
  void main() {
    auto okul = new Okul(
      [ new Öğrenci("Can", 1),
       new Öğrenci("Canan", 10),
       new Öğrenci("Cem", 42),
       new Öğrenci("Cemile", 100) ],
  
      [ new Öğretmen("Nazmiye", "Matematik"),
       new Öğretmen("Makbule", "Türkçe") ]);
  
    writeln("Öğrenci döngüsü");
    foreach (Öğrenci öğrenci; okul) {
      girintiliYazdır(öğrenci);
    }
  
    writeln("Öğretmen döngüsü");
    foreach (Öğretmen öğretmen; okul) {
      girintiliYazdır(öğretmen);
    }
  }
  

  Çıktısı:

  Öğrenci döngüsü
   Can(1)
   Canan(10)
   Cem(42)
   Cemile(100)
  Öğretmen döngüsü
   Matematik dersine Nazmiye Öğretmen
   Türkçe dersine Makbule Öğretmen
  

  İki işlevin dizi türleri dışında aynı olduklarını görüyoruz. Buradaki ortak işlemleri dizinin türüne göre değişen bir işlev şablonu olarak yazabilir ve iki opApply'dan bu ortak işlevi çağırabiliriz:

  class Okul {
  // ...
  
    int opApplyOrtak(T)(T[] dizi, int delegate(ref T) işlemler) {
      int sonuç;
  
      foreach (eleman; dizi) {
        sonuç = işlemler(eleman);
  
        if (sonuç) {
          break;
        }
      }
  
      return sonuç;
    }
  
    int opApply(int delegate(ref Öğrenci) işlemler) {
      return opApplyOrtak(öğrenciler, işlemler);
    }
  
    int opApply(int delegate(ref Öğretmen) işlemler) {
      return opApplyOrtak(öğretmenler, işlemler);
    }
  }