D.ershane Çözümleri Ddili.org

Eşleme Tabloları

  • Eşleme tablosunun .keys niteliği, bütün indeksleri içeren bir dizi döndürür. Bu dizinin elemanlarını bir for döngüsünde gezersek, ve her birisi için eşleme tablosunun .remove niteliğini kullanırsak bütün elemanlar eşleme tablosundan silinmiş olurlar ve sonuçta tablo boşalır:
   import std.stdio;
   
   void main() {
     string[int] isimleSayılar =
     [
       1  : "bir",
       10 : "on",
       100 : "yüz",
     ];
   
     writeln("Başlangıçtaki tablo büyüklüğü  : ",
         isimleSayılar.length);
   
     int[] indeksler = isimleSayılar.keys;
   
     /* foreach for'a benzer ama ondan daha kullanışlıdır.
      * foreach'i bir sonraki bölümde göreceğiz. */
     foreach (indeks; indeksler) {
       writeln(indeks, " indeksinin elemanını siliyorum");
       isimleSayılar.remove(indeks);
     }
   
     writeln("Sildikten sonraki tablo büyüklüğü: ",
         isimleSayılar.length);
   }
   

   O çözüm özellikle büyük tablolarda yavaş olacaktır. Aşağıdaki çözümlerin ikisi de tabloyu bir seferde boşaltırlar.

  • Başka bir çözüm, eşleme tablosuna kendisiyle aynı türden boş bir tablo atamaktır:
     string[int] boşTablo;
     isimleSayılar = boşTablo;
   
  • Her türün .init niteliği, o türün ilk değeri anlamındadır. Bir eşleme tablosunun ilk değeri de boş tablo olduğu için, bir önceki çözümün de eşdeğeri olan şunu kullanabiliriz:
     isimleSayılar = isimleSayılar.init;
   
 1. Burada öğrenci ismine karşılık birden fazla not tutmak istiyoruz. Yani bir dizi not... Eğer eşleme tablomuzu string'den int[] türüne eşleyecek şekilde tanımlarsak, isimle eriştiğimiz eleman, bir int dizisi olur. O dizinin sonuna not ekleyerek de amacımıza erişiriz:
  import std.stdio;
  
  void main() {
    /* Eşleme tablosunun indeks türü string; eleman türü ise
     * int[], yani bir int dizisi. Belirginleştirmek için
     * aralarında boşlukla tanımlıyorum: */
    int[] [string] notlar;
  
    /* Artık "emre" indeksine karşılık gelen elemanı bir int
     * dizisi gibi kullanabiliriz. */
  
    // Diziye notlar eklemek:
    notlar["emre"] ~= 90;
    notlar["emre"] ~= 85;
  
    // Diziyi yazdırmak
    writeln(notlar["emre"]);
  }
  

  Notları teker teker eklemek yerine hepsini bir dizi olarak da atayabiliriz:

  import std.stdio;
  
  void main() {
    int[][string] notlar;
  
    notlar["emre"] = [ 90, 85, 95 ];
  
    writeln(notlar["emre"]);
  }