D.ershane Çözümleri Ddili.org

enum

Açıklamalar kodun içerisinde:

import std.stdio;
import std.conv;

enum İşlem { çıkış, toplama, çıkarma, çarpma, bölme }

void main() {
  // Programın desteklediği işlemleri yazdırıyoruz
  write("İşlemler - ");
  for (İşlem işlem; işlem <= İşlem.max; ++işlem) {
    writef("%d:%s ", işlem, işlem);
  }
  writeln();

  // Kullanıcı isteyene kadar programda kalmak için sonsuz
  // döngü kullanıyoruz.
  while (true) {
    write("İşlem? ");

    // Girişten yine de enum'un asıl türü olan int olarak
    // okumak zorundayız
    int işlemKodu;
    readf(" %s", &işlemKodu);

    /* Bu noktadan sonra sihirli sabitler yerine enum
     * değerler kullanacağız.
     *
     * Girişten int olarak okuduğumuz için bu int değerin
     * türünü İşlem'e dönüştürüyoruz
     *
     * (Tür dönüşümlerini ayrıntılı olarak daha sonraki
     * bir bölümde göreceğiz.) */
    İşlem işlem = cast(İşlem)işlemKodu;

    if ((işlem < İşlem.min) || (işlem > İşlem.max)) {
      writeln("HATA: Geçersiz işlem");
      continue;
    }

    if (işlem == İşlem.çıkış) {
      writeln("Güle güle!");
      break;
    }

    double birinci;
    double ikinci;
    double sonuç;

    write("Birinci sayı? ");
    readf(" %s", &birinci);

    write(" İkinci sayı? ");
    readf(" %s", &ikinci);

    switch (işlem) {

    case İşlem.toplama:
      sonuç = birinci + ikinci;
      break;

    case İşlem.çıkarma:
      sonuç = birinci - ikinci;
      break;

    case İşlem.çarpma:
      sonuç = birinci * ikinci;
      break;

    case İşlem.bölme:
      sonuç = birinci / ikinci;
      break;

    default:
      throw new Exception(
        "HATA: Bu satıra hiç gelinmemeliydi.");
    }

    writeln("    Sonuç: ", sonuç);
  }
}