D.ershane Çözümleri Ddili.org

Başka Dizi Olanakları

Aşağıdaki dilimdeki gibi başından kısaltarak tüketmek, D'de çok yaygındır. Bu yöntem, daha ileride göreceğimiz Phobos aralıklarının da temelini oluşturur.

import std.stdio;

void main() {
  double[] dizi = [ 1, 20, 2, 30, 7, 11 ];

  double[] dilim = dizi;   // işimize dizinin bütün
                // elemanlarına erişim
                // sağlayan bir dilimle
                // başlıyoruz

  while (dilim.length) {   // o dilimde eleman bulunduğu
                // sürece ...

    if (dilim[0] > 10) {  // işlemlerde yalnızca ilk
      dilim[0] /= 2;   // elemanı kullanıyoruz
    }

    dilim = dilim[1 .. $]; // dilimi başından kısaltıyoruz
  }

  writeln(dizi);       // asıl dizi değişmiş oluyor
}