D.ershane Çözümleri Ddili.org

Birim Testleri

Programı önce bu haliyle başlatıyor ve hata atıldığından emin oluyoruz:

$ dmd deneme.d -ofdeneme -w -unittest
$ ./deneme
core.exception.AssertError@deneme(11): unittest failure

Böylece testlerin çalıştığından eminiz; bizi ileride yapılabilecek hatalara karşı koruyacaklar. Bu durumdaki hata mesajındaki satır numarasına (11) bakarak, birim testlerinden ilkinin başarısız olduğunu görüyoruz.

Şimdi, göstermek amacıyla bilerek hatalı bir gerçekleştirmesini deneyelim. Bu gerçekleştirme, özel harfe hiç dikkat etmez ve girilen dizinin aynısını döndürür:

dstring harfBaşa(dstring dizgi, in dchar harf) {
  dstring sonuç;

  foreach (eleman; dizgi) {
    sonuç ~= eleman;
  }

  return sonuç;
}

unittest {
  immutable dizgi = "merhaba"d;

  assert(harfBaşa(dizgi, 'm') == "merhaba");
  assert(harfBaşa(dizgi, 'e') == "emrhaba");
  assert(harfBaşa(dizgi, 'a') == "aamerhb");
}

void main() {
}

Bu sefer birinci assert denetimi tesadüfen başarılı olur, ama ikincisi hata atar:

$ ./deneme
core.exception.AssertError@deneme(17): unittest failure

Tesadüfün nedeni, o hatalı gerçekleştirmede "merhaba" girildiği zaman yine "merhaba" döndürülmesi ve birim testinin beklentisine uymasıdır. Tekrar deneyelim:

dstring harfBaşa(dstring dizgi, in dchar harf) {
  dstring başTaraf;
  dstring sonTaraf;

  foreach (eleman; dizgi) {
    if (eleman == harf) {
      başTaraf ~= eleman;

    } else {
      sonTaraf ~= eleman;
    }
  }

  return başTaraf ~ sonTaraf;
}

unittest {
  immutable dizgi = "merhaba"d;

  assert(harfBaşa(dizgi, 'm') == "merhaba");
  assert(harfBaşa(dizgi, 'e') == "emrhaba");
  assert(harfBaşa(dizgi, 'a') == "aamerhb");
}

void main() {
}

Şimdi testlerin tümü geçer:

$ ./deneme
$

Artık bu noktadan sonra güvendeyiz; işlevi, testlerine güvenerek istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Aşağıda iki farklı gerçekleştirmesini daha görüyorsunuz. Bunların ikisi de aynı testlerden geçerler.

 • std.algorithm modülündeki partition işlevini kullanan bir gerçekleştirme:
  import std.algorithm;
  
  dstring harfBaşa(dstring dizgi, in dchar harf) {
    dchar[] sonuç = dizgi.dup;
    partition!(e => e == harf, SwapStrategy.stable)(sonuç);
  
    return sonuç.idup;
  }
  
  unittest {
    immutable dizgi = "merhaba"d;
  
    assert(harfBaşa(dizgi, 'm') == "merhaba");
    assert(harfBaşa(dizgi, 'e') == "emrhaba");
    assert(harfBaşa(dizgi, 'a') == "aamerhb");
  }
  
  void main() {
  }
  

  Not: Yukarıdaki programda kullanılan ve isimsiz işlev oluşturmaya yarayan => söz dizimini daha sonraki bölümlerde göreceğiz.

 • Önce özel harften kaç tane bulunduğunu sayan bir gerçekleştirme... Bu, sonucun baş tarafını daha sonra tekrarlıDizi isimli başka bir işleve yaptırıyor. Sağlam programcılık gereği, o işlevin de kendi birim testleri yazılmış:
  dstring tekrarlıDizi(int adet, dchar harf) {
    dstring dizi;
  
    foreach (i; 0..adet) {
      dizi ~= harf;
    }
  
    return dizi;
  }
  
  unittest {
    assert(tekrarlıDizi(3, 'z') == "zzz");
    assert(tekrarlıDizi(10, 'ğ') == "ğğğğğğğğğğ");
  }
  
  dstring harfBaşa(dstring dizgi, in dchar harf) {
    int özelHarfAdedi;
    dstring sonTaraf;
  
    foreach (eleman; dizgi) {
      if (eleman == harf) {
        ++özelHarfAdedi;
  
      } else {
        sonTaraf ~= eleman;
      }
    }
  
    return tekrarlıDizi(özelHarfAdedi, harf) ~ sonTaraf;
  }
  
  unittest {
    immutable dizgi = "merhaba"d;
  
    assert(harfBaşa(dizgi, 'm') == "merhaba");
    assert(harfBaşa(dizgi, 'e') == "emrhaba");
    assert(harfBaşa(dizgi, 'a') == "aamerhb");
  }
  
  void main() {
  }