D.ershane Çözümleri Ddili.org

Tamsayılar ve Aritmetik İşlemler

 1. / işlecini bölüm için, % işlecini de kalan için kullanabiliriz:
  import std.stdio;
  
  void main() {
    int birinci_sayı;
    write("Birinci sayı: ");
    readf(" %s", &birinci_sayı);
  
    int ikinci_sayı;
    write("İkinci sayı : ");
    readf(" %s", &ikinci_sayı);
  
    int bölüm = birinci_sayı / ikinci_sayı;
    int kalan = birinci_sayı % ikinci_sayı;
  
    writeln(birinci_sayı, " = ",
        ikinci_sayı, " * ", bölüm, " + ", kalan);
  }
  
 2. Kalanın 0 olup olmadığını if koşulu ile denetleyebiliriz:
  import std.stdio;
  
  void main() {
    int birinci_sayı;
    write("Birinci sayı: ");
    readf(" %s", &birinci_sayı);
  
    int ikinci_sayı;
    write("İkinci sayı : ");
    readf(" %s", &ikinci_sayı);
  
    int bölüm = birinci_sayı / ikinci_sayı;
    int kalan = birinci_sayı % ikinci_sayı;
  
    // Burada artık writeln kullanamayacağımıza dikkat
    // edin. Satırı daha sonra sonlandırmak zorundayız.
    write(birinci_sayı, " = ", ikinci_sayı, " * ", bölüm);
  
    // Bu kısmını ancak kalan 0 olmadığı zaman yazdırıyoruz
    if (kalan != 0) {
      write(" + ", kalan);
    }
  
    // Artık satırı sonlandırıyoruz
    writeln();
  }
  
 3. import std.stdio;
  
  void main() {
    while (true) {
      write("0: Çık, 1: Toplama, 2: Çıkarma, ",
         "3: Çarpma, 4: Bölme - İşlem? ");
  
      int işlem;
      readf(" %s", &işlem);
  
      // Önce işlemi denetleyelim
      if ((işlem < 0) || (işlem > 4)) {
        writeln("Bu işlemi daha öğrenmedim");
        continue;
      }
  
      if (işlem == 0){
        writeln("Güle güle!");
        break;
      }
  
      // Eğer bu noktaya gelmişsek, bildiğimiz 4 işlemden
      // birisi ile ilgilendiğimizden eminiz. Artık
      // kullanıcıdan 2 sayıyı isteyebiliriz:
  
      int birinci;
      int ikinci;
  
      write("Birinci sayı? ");
      readf(" %s", &birinci);
  
      write(" İkinci sayı? ");
      readf(" %s", &ikinci);
  
      // İşlemin sonucunu bu değişkene yerleştireceğiz
      int sonuç;
  
      if (işlem == 1) {
        sonuç = birinci + ikinci;
  
      } else if (işlem == 2) {
        sonuç = birinci - ikinci;
  
      } else if (işlem == 3) {
        sonuç = birinci * ikinci;
  
      } else if (işlem == 4) {
        sonuç = birinci / ikinci;
  
      } else {
        writeln(
          "Programda bir hata var! ",
          "Bu noktaya kesinlikle gelmemeliydik...");
        break;
      }
  
      writeln("    Sonuç: ", sonuç);
    }
  }
  
 4. import std.stdio;
  
  void main() {
    int sayı = 1;
  
    while (sayı <= 10) {
      if (sayı != 7) {
        writeln(sayı);
      }
  
      ++sayı;
    }
  }